Instrument för bedömning av arbetsförmåga

Forskargruppen ”Work Assessment” vid Linköpings universitet arbetar bl.a. med forskning och utveckling kring bedömningsinstrumenten. För instrumenten kan personliga och tidsbegränsade användarlicenser tecknas. Licenserna innebär att användaren under licensperioden via Spetsas hemsida alltid har fri tillgång till:

  • de senaste versionerna av användarmanualer, skattningsblanketter och annan nödvändig information
  • uppdateringar av instrumenten
  • fria utskrifter av material för personligt bruk

Att komplettera olika datainsamlingsmetoder är en förutsättning för att uppnå en så god bedömning av arbetsförmåga som möjligt. Den information som WRI- och WEIS-intervjuer och AWP- och AWC-observationer genererar utgör en viktig grund vid planering av personcentrerade rehabiliteringsinsatser.

Edit & Björnen / Keylab AB